22 November, 2009

FUNGSI BAHASA DALAM MASYARAKAT

Didalam sesebuah masyarakat, bahasa memainkan peranan yang yang sangat penting sebagai alat perhubungan kepada penutur bahasa ibunda dan penutur bahasa kedua. Menurut Ahmad Sheikhu ( 2006 ), terdapat beberapa fungsi bahasa antaranya :

1 Sebagai alat mencantikkan lagi perhubungan masyarakat, seperti bahasa yang digunakan dalam ucapan puji-pujian, ucapan nasihat, pesanan kearah kebaikan, cara mendapatkan pendapat dan sokongan masyarakat dalam bidang politik dan kemasyarakatan.

2 Sebagai wasilah dalam menjalankan aktiviti-aktiviti keagamaan seperti bacaan wirid, doa-doa,azan, solat dan khutbah jumaat.

3 Sebagai alat perhubungan dalam majlis-majlis rasmi seperti didalam bidang keagamaan, perundangan, kehakiman, jual beli, majlis perkahwinan dan sebagainya.

4 Bahasa sebagai alat menyampaikan maklumat dan mendapatkan maklumbalas seperti untuk menyoal dan menjawab soalan.

5 Bahasa sebagai wasilah menjaga warisan pusaka sesuatu bangsa. Menerusi bahasa, sejarah sesuatu bangsa dapat diturunkan dari generasi ke generasi.

6 Sebagai alat untuk menjalinkan sifat saling bekerjasama dan saling mempengaruhi dalam sesuatu sistem masyarakat. Oleh itu, pelbagai gaya dan uslub bahasa digunakan untuk tujuan itu seperti uslub suruhan, tegahan, dan pengharapan.

7 Bahasa sebagai alat untuk menarik perhatian orang ramai seperti untuk melariskan sesuatu produk dan promosi barangan.

8 Bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan seseorang seperti penggunaan bahasa sastera dalam puisi dan syair.

9 Bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dalam sesuatu kelompok masyarakat seperti meleraikan salah faham dan perselisihan.

10 Bahasa sebagai wasilah bagi menyampaikan pandangan dan buah fikiran seseorang.

No comments:

Post a Comment